ovládání led 

příkazy:

 high "pin" - nastaví pin na hodnotu blízkou 1 
low "pin" - nastaví pin na hodnotu blízkou 0
toggle "pin" - nestaví pin na opačnou hodnotu než měl
pause "čas v milisekundách" - zastaví tok programu na danou dobu

programy:

blikání led: 

start:

high 1
pause 1000
low 1
pause 1000
goto start 

blikání led podruhé: 

start:
toggle 0
pause 1000
goto start 

dvě led:

start:
high 0
low 1
pause 1000
high 1
low 0
pause 1000
goto start 

dvě led rychle:

start:
high 0
low 1
pause 100
high 1
low 0
pause 100
goto start