tlačítko

Vložte svůj text...

příkaz:

if pin"pin" ="1/0" then "akce" endif 

programy:

při stisknutí tlačítka led svítí:

start:
if pin0=1 then high 0 goto start endif
low 0
goto start 

při stisknutí tlečítka led zhasne: 

start:
if pin0=0 then high 0 goto start endif
low 0
goto start  

světelná řada:

start:
if pin0=0 then start
toggle 0
pause 200

toggle 1
pause 200 

toggle 2
pause 200 

toggle 3
pause 200 

 toggle 4
pause 200

toggle 5
pause 200

toggle 6
pause 200 

toggle 7
pause 200 

goto start